Webserie voor Carbyon

Voor onze opdrachtgever, Carbyon, hebben wij de webserie “Ask Carbyon” ontwikkeld. Deze webserie beantwoordt de vragen die kijkers hebben en biedt meer inzicht in de innovatie waar Carbyon mee bezig is.

Wie is Carbyon?

Carbyon is een start-up met een ambitieuze missie: het verzamelen van CO2 uit de lucht. Bestaande uit een team van wetenschappers en ingenieurs, streeft Carbyon ernaar om een actieve bijdrage te leveren in de aanpak van klimaatverandering. 

In gesprek met de experts

De serie wordt gehost door een bekend gezicht van Carbyon, namelijk hun eigen Project Manager & Impact Creator Beatrix Bos. Zij leidt de kijkers door de diverse thema’s en verwelkomt in elke aflevering nieuwe gasten. Deze gasten, allen experts in hun vakgebied, brengen hun eigen perspectieven en toelichtingen. Belangrijk is ook hoe de wisselende gasten en de interactie met de host zorgen voor een vlotte en spontane flow in zowel de afzonderlijke video’s als in de hele reeks. 

De rol van props als visuele toelichting

In deze webserie is een verscheidenheid aan props ingezet. Deze props waren essentieel om de video’s niet alleen visueel aantrekkelijk te maken, maar moeten er ook voor zorgen dat de uitleg in de video’s makkelijker te begrijpen is.

Een goed voorbeeld hiervan was de wereldbol. Deze werd gebruikt om te demonstreren hoe de aarde opwarmt door de opeenstapeling van CO2 in de atmosfeer. We legden dekentjes op de bol om elke nieuwe laag CO2 te representeren die de aarde warmer maakt. Hiermee laten we zien dat het Carbyon’s missie is om deze ‘dekentjes’, oftewel lagen CO2, van de aarde te verwijderen.

Een andere manier om een duidelijke visualisatie voor de kijker neer te zetten, was het gebruik van een rookmachine in combinatie met een stofzuiger. Deze hebben we ingezet om het proces van het verwijderen van CO2 uit de lucht te illustreren. We gebruikten een stofzuiger om de rook, die CO2 voorstelde, op te zuigen. Dit eenvoudige maar effectieve idee hielp om een complex proces begrijpelijk te maken voor de kijkers.

Vijf afleveringen in twee dagen tijd

In slechts twee draaidagen hebben we vijf afleveringen geproduceerd, waarin elke aflevering een andere belangrijke hoofdvraag beantwoordt. Om dit te kunnen bereiken, was een zorgvuldige indeling van de tijd cruciaal. Alle opnames vonden plaats op dezelfde locatie: de High Tech Campus Eindhoven waar Carbyon gevestigd is. Onze ‘vaste studio’ binnen deze campus, die we speciaal voor deze opnamen hebben ingericht, fungeerde als het centrale punt van elke video. Maar we maakten ook uitstapjes naar andere toepasselijke locaties, zoals het laboratorium en een buitenlocatie.